Tegemised ja tegijad

Koguduse tegevust juhivad pastor ja koguduse aktiiv, mis koosneb juhatusest ja kõigi tööharude juhtidest.

Koguduse pastor on Priit Tamm. Priit Tamm on lõpetanud Tartu Ülikooli 1993. aastal inglise filoloogia ning 1998. aastal usuteaduse erialal. Püha Luuka kogudust teenib alates 1996. aastast. Pastor on koguduse vaimulik juht. Tema poole võib alati pöörduda küsimuste ning murede ja probleemidega.

Priit Tamme mustvalge portreefoto
Priit Tamm

Jumalateenistuslik elu

Koguduses on kõige olulisemaks väljundiks pühapäevane jumalateenistus. Meie jumalateenistus ühendab endas Kiriku aastatuhandete pikkuse traditsiooni ja kaasaegsuse. Nädala sees toimuvad meie kirikus palvused, piibliring ja muud üritused.

Lastetöö

Tähtsaks tööharuks koguduses on lastetöö. Igal pühapäeval toimub jumalateenistuse ajal pühapäevkool, kus eelkooliaealised lapsed saavad teadmisi ja kogemusi usust ning leiavad muud eakohast tegevust.

Kooliealised lapsed võtavad osa jumalateenistusest, kus nad ka eakohasel viisil kaasa teenivad. Nende jaoks toimuvad põnevad tunnid üle nädala enne jumalateenistust. Pärast teenistust pakub meie kirik ja selle ümbrus lahedaid võimalusi mängimiseks ja niisama lustimiseks.

Ent lastetöö ei piirdu ainult pühapäevakooliga. Meie lapsed võtavad ette külaskäike teistesse paikadesse Eestimaal ja loovad suhteid eakaaslastega.

Suviti on lastel võimalik osa võtta mitmesugustest laagritest ja muudest üritustest.

Muusikatöö

Kirikus on tähtsal kohal laul ja muusika. Koguduses tegutseb väike lauluansambel. Ansambel teenib kaasa kirikupühadel ning jõudumööda jumalateenistustel vähemalt kord kuus. Lisaks sellele võetakse ette külaskäike teistesse Eesti kogudustesse. Ansamblisse on alati oodatud uued lauljad, eriti meeshääled.

Diakoonia

Diakoonia tähendab kreeka keeles ‘teenimine’. Koguduses tähendab see püüdu abistada neid, kes mingil põhjusel on jäänud elu hammasrataste vahele ja kes vajavad toimetulekuks teiste abi.

Misjon

Misjon tähendab ülesannet, südamest tulevat soovi jagada ka teistega seda head, mille osaliseks ise on saadud. Iga jumalateenistuski on misjon, kuulutus Heast Sõnumist. Me püüame eelkõige oma eluga näidata Jumala vabastavat ülestõusmise väge, mis annab ellu rahu ja rõõmu.

Katehhees ja leer

Lisaks jumalateenistustele on meie koguduses praegu põhiliseks kristlust tutvustavaks ettevõtmiseks katehhees. Katehhees tähendab õpetust, mida antakse ristimiseks ettevalmistujatele ja see on mõeldud eelkõige neile, kellel varasem kokkupuude Kirikuga puudub.

Leer on konfirmatsiooniettevalmistus ja mõeldud neile, kes on väikelapsena ristitud ning kes valmistuvad konfirmatsioonil oma usu avaliku tunnistamise kaudu võtma enesele nende eest ristimisel antud tõotusi.