Tegemised ja tegijad

Koguduse tegevust juhivad pastor ja koguduse aktiiv, mis koosneb juhatusest ja kõigi tööharude juhtidest.

Koguduse pastor on Priit Tamm. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli 1993. aastal inglise filoloogia, 1998. aastal usuteaduse ja 2018. aastal kommunikatsioonijuhtimise erialal. Püha Luuka kogudust teenib ta alates 1996. aastast. Pastor on koguduse vaimulik juht. Tema poole võib alati pöörduda küsimuste, murede ja probleemidega.

Priit Tamme mustvalge portreefoto
Priit Tamm

Jumalateenistuslik elu

Meie koguduses on kõige olulisemal kohal pühapäevane jumalateenistus, mis ühendab Kiriku aastatuhandete pikkuse traditsiooni ja nüüdisaegsuse. Peale jumalateenistuse toimuvad meie kirikus palvused, noorteõhtud, kodugruppide kogunemised ja muud üritused.

Laste-, juuniorite- ja noortetöö

Kirikus pööratakse suurt tähelepanu tööle järgmise põlvkonnaga. Meie koguduses jagunevad lapsed vanuse poolest kolme rühma.

Igal pühapäeval on jutluse ajal pühapäevakool, kus eelkooliaealistele lastele pakutakse mängulisel viisil teadmisi ja kogemusi usust ning muud eakohast tegevust.

Kooliealised lapsed võtavad osa jumalateenistusest, kus nad ka kaasa teenivad. Nooremate koolilaste (juuniorite) jaoks toimuvad põnevad tunnid üle nädala pärast jumalateenistust. Juunioreid õpetavad koguduse noored.

Noored ise käivad kirikus noorteõhtutel, kus noored vestlevad ja arutlevad mitmesugustel elulistel teemadel, aga ka laulavad ja mängivad lauamänge.

Juuniorite- ja noortetöö ei piirdu ainult kirikuga. Juba mitmendat aastat käiakse ühistel suvistel väljasõitudel Eestist väljaspool. Noored on sõlminud tihedad sidemed teiste koguduste noortega ja sageli saadakse kokku erinevates laagrites või käiakse üksteise sünnipäevadel.

Igas vanuses lapsed ja noored võivad meiega ühineda.

Muusikatöö

Kirikus on tähtsal kohal laul ja muusika. Koguduses tegutseb väike lauluansambel, kes teenib kaasa kirikupühadel ja jõudumööda ka pühapäevastel jumalateenistustel. Lisaks võetakse ette külaskäike teistesse Eesti kogudustesse ja kutsutakse külaliskoore kaasa teenima. Ansamblisse on alati oodatud uued lauljad, eriti meeshääled.

Diakoonia

Diakoonia tähendab kreeka keeles teenimist. Koguduses väljendab see püüdu abistada neid, kes on mingil põhjusel jäänud elu hammasrataste vahele ja vajavad toimetulekuks teiste abi. Oleme selleks otstarbeks korraldanud korjandusi, aga aidanud ka oma nõu ja isikliku jõuga abivajajaid füüsilise töö või haigete eest hoole kandmisega.

Misjon

Misjon tähistab ülesannet, südamest tulevat soovi jagada teistega seda head, mille osaliseks ise on saadud. Iga jumalateenistuski on misjon, kuulutus Heast Sõnumist. Me püüame eelkõige oma eluga näidata Jumala vabastavat väge, mis toob ellu rahu ja rõõmu.

Katehhees ja leer

Lisaks jumalateenistustele tutvustame koguduses kristlust peamiselt katehheesi kaudu. Katehhees tähendab õpetust, mida antakse ristimiseks ettevalmistujatele. See on mõeldud eelkõige neile, kellel varasem kokkupuude Kirikuga puudub.

Leeris käivad need, kes on väikelapsena ristitud ja valmistuvad konfirmatsiooniks, st võtma oma usu avaliku tunnistamise kaudu enda peale nende eest ristimisel antud tõotused.